Πως Μπορείς να Στηρίξεις το Έργο του Συνδέσμου
La Leche League International
Ενημέρωση Συμβούλων
Ενημέρωση Υποψηφίων Συμβούλων

Facebook

  YouTube Channel  https://gr.pinterest.com/lalecheleaguegr/  https://www.instagram.com/lllgreece/?hl=el


LLL Greece Communication

Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος - La Leche League Greece
6, Salaminos street, Panorama, 55 236 Thessaloniki 

If you need help on breastfeeding issues, 
please do not send email but give a phone call to one of our Leaders.