Πως Μπορείς να Στηρίξεις το Έργο του Συνδέσμου
La Leche League International
Ενημέρωση Συμβούλων

Facebook
 
  YouTube Channel  https://gr.pinterest.com/lalecheleaguegr/  https://www.instagram.com/lllgreece/?hl=el
Οικοδέσποινα 
 • Προσφέρει το σπίτι της για έναν κύκλο Συναντήσεων, δηλαδή για μία φορά τον μήνα για τέσσερις μήνες. Προσφέρει απλώς νερό ή αν θέλει, κάποιο σνακ. Τα σνακ μπορούν να σερβιριστούν στην κουζίνα. 
 • Ειδοποιεί τις μητέρες που θα έρθουν ή/και προωθεί το πρόγραμμα της Ομάδας της.
 • Αν υπάρχει η δυνατότητα, φυλάσσει τη Βιβλιοθήκη στο σπίτι της για τον συγκεκριμένο κύκλο Συναντήσεων. 
 • Προετοιμάζει κάποιον κατάλληλο χώρο (τραπέζι) για τη Βιβλιοθήκη της Ομάδας.
 • Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, αναρτά στην είσοδο ένα διακριτικό της LLL ή μία αφίσα υποδοχής με τα απαραίτητα στοιχεία (όροφος, αριθμός διαμερίσματος κτλ.), για διευκόλυνση των μητέρων.
 • Οι ημερομηνίες των Συναντήσεων καθορίζονται σε συνεργασία με τη Σύμβουλο και την οικοδέσποινα λαμβάνοντας υπόψιν αργίες, γιορτές κ.α.

Υπεύθυνη Υποδοχής
 • Κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων καλωσορίζει τις μητέρες στην είσοδο και τις βοηθάει με τα παλτά τους. 
 • Συστήνει τις νεοφερμένες μητέρες στις Συμβούλους και τις καθοδηγεί στη Βιβλιοθήκη της Ομάδας και στον χώρο της Συνάντησης. 
 • Μοιράζει αυτοκόλλητα με τα ονόματα.
 •  Ετοιμάζει πληροφοριακά πακέτα για τις νέες μητέρες.

Υπεύθυνη για το συμμάζεμα 
 • Συντονίζει την τακτοποίηση του χώρου τόσο πριν (διάταξη θέσεων, απομάκρυνση εύθραυστων αντικειμένων κτλ.) όσο και μετά τη Συνάντηση. 

Ταμίας Ομάδας
 • Βοηθά τη Σύμβουλο για την είσπραξη της συνδρομής των μελών και τις δωρεές. 
 • Σημειώνει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για την έκδοση αποδείξεων από την Ταμία του Συνδέσμου.
 • Καταμετρά τα χρήματα πριν και μετά τη Συνάντηση.
 • Συντάσσει την οικονομική αναφορά (είναι χρήσιμη η γνώση excel) εφόσον ζητηθεί από τη Σύμβουλο της Ομάδας. 

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ομάδας
 • Μεταφέρει τα βιβλία στον τόπο Συνάντησης για κάθε Μηνιαία Συνάντηση ή στην αρχή κάθε κύκλου Συναντήσεων, αν η Οικοδέσποινα μπορεί να αναλάβει τη φύλαξη των βιβλίων για όλο των κύκλο (4 Συναντήσεις). 
 • Φθάνει στον τόπο Συνάντησης αρκετή ώρα πριν την έναρξη της Συνάντησης για να στήσει τη Βιβλιοθήκη. 
 • Παραλαμβάνει τα επιστρεφόμενα βιβλία, επιστρέφοντας σ’ αυτά τις κάρτες δανεισμού και στις μητέρες τυχόν εγγύηση που έχουν καταβάλει.
 • Μπορεί να κάνει κάποια σύντομη ανακοίνωση για τη Βιβλιοθήκη της Ομάδας κατά της διάρκεια της Συνάντησης ή/και να τονίσει την ύπαρξη ενός νέου βιβλίου ή κάποιου βιβλίου σχετικού με το θέμα της Συνάντησης. 
 • Βοηθά τις μητέρες να βρουν τα κατάλληλα βιβλία ανάλογα με το τι ψάχνουν. 
 • Σημειώνει τα στοιχεία (όνομα και τηλέφωνο) της μητέρας που δανείζεται κάποιο βιβλίο στο καρτελάκι του βιβλίου και το κρατά στο αρχείο της μέχρι την επιστροφή του βιβλίου.
 • Μαζεύει τη Βιβλιοθήκη στο τέλος της κάθε Συνάντησης 
 • Υπενθυμίζει στις μητέρες που έχουν καθυστερήσει την επιστροφή κάποιου βιβλίου και φροντίζει για την έγκαιρη επιστροφή του (με κατάλληλες υπενθυμίσεις).
 • Ελέγχει τακτικά (ιδανικά μετά το τέλος κάθε Συνάντησης ή πριν την επόμενη) την κατάσταση των βιβλίων, επιδιορθώνοντας ή κάνοντας προτάσεις για απόσυρση λόγω φθοράς.   
 • Βοηθά στην Απογραφή ή την συντάσσει και την αποστέλλει στη Σύμβουλο της Ομάδας για έγκριση και υποβολή  στην Επιτροπή Βιβλιοθηκών. 
 • Θέτει τις ανάλογες σημάνσεις στα νέα βιβλία (που έχουν εγκριθεί για χρήση) ή σε όσα τις έχουν χάσει.


Κάθε βοήθεια προς την Ομάδα είναι πολύτιμη!
 Αν η ανάληψη ενός ρόλου εξ ολοκλήρου, σας φαίνεται δύσκολη αλλά θέλετε να βοηθήσετε την Ομάδα, συζητήστε τυχόν εναλλακτικές με τη Σύμβουλο της Ομάδας σας.

                                                                      τελευταία ενημέρωση, προσαρμογή: ΒΜ/ ΕΔ Νοε2016- Ιαν 2017