La Leche League International
Πως Μπορείς να Στηρίξεις το Έργο του Συνδέσμου
Ενημέρωση Συμβούλων
Facebook 

       
   YouTube Channel  


Facebook


 Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2017
Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού(ΠΕΜΘ) 2017
της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό 
 (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA

Το 2017 είναι η 25η χρονιά της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού (ΠΕΘ) και στοχεύει στο να εργαστούμε όλοι μαζί για το κοινό καλό. 

Η #ΠΕΘ2017 καλεί όλους τους υποστηρικτές και όσους εργάζονται εθελοντικά για τον θηλασμό, τους φορείς λήψης αποφάσεων και όλους όσους  συμμετέχουν στη γιορτή, να δημιουργήσουν νέες και στοχευμένες συνεργασίες σε οποιοδήποτε επίπεδο δρα ο καθένας. Μαζί μπορούμε να προσελκύσουμε τη δέουσα πολιτική στήριξη, την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων και να διευρύνουμε τον κύκλο όσων γιορτάζουν τη γιορτή μας και υποστηρίζουν τους στόχους της. 

Σύνθημα-Θέμα 2017 
  Στηρίζουμε τον θηλασμό - Μαζί! 

    Άνοιγμα / Αποθήκευση

Για Ελλάδα και Κύπρο...........................................................................................................

Εύα Δουκάκη - Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη

Υπεύθυνες επικοινωνίας για την ΠΕΘ/WBW 2017 
για Ελλάδα και Κύπρο για λογαριασμό της WABA 
Σύμβουλοι Θηλασμού της La Leche League International 

Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος -La Leche League Greece

www.lllgreece.org

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2017

« Στηρίζουμε τον θηλασμό - Μαζί! »

World Alliance for Breastfeeding Action - WABA 

σε συνεργασία με τον ΣΘΕ-LLLGR

http://www.lllgreece.org/waba---pankosmia-ebdomada-metrikou-thelasmou

...................................................................... 

 Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2016

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού(ΠΕΜΘ) 2016
της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό 
 (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA


Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού-World Breastfeeding Week (WBW) γιορτάζεται κάθε 1-7 Αυγούστου από το 1992 (στην Ελλάδα κάθε 1-7 Νοεμβρίου) από υποστηρικτές του θηλασμού σε πάνω από 170 χώρες. Εγκρίνεται και υποστηρίζεται από τη UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τη  Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και Υπουργεία Υγείας σε πολλές χώρες. 

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) προβαίνει κάθε χρόνο σε μία σειρά προωθητικών δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αξία του θηλασμού. Το σύνθημα για το 2016 είναι "Θηλασμός: Κλειδί για την Αειφόρο Ανάπτυξη" και συνδέεται με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Ιατρικής Επιθεώρησης The Lancet, τα οποία επικαλείται η WABA, η πλήρης αξιοποίηση του θηλασμού μπορεί να σώσει τη ζωή 823.000 παιδιών και να συνεισφέρει 302 δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece σε συνεργασία με τη WABA ετοίμασαν το διαθέσιμο υλικό της φετινής εβδομάδας θηλασμού στα Ελληνικά και σας το παρουσιάζουν!


Το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2016 απεικονίζει μια «τριάδα» με δύο ενήλικες και ένα βρέφος, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης.

Οι αναλογίες και οι μορφές μεταξύ των δύο ενηλίκων έχουν εξισορροπηθεί για να συμβολίζουν την ισότητα, την δικαιοσύνη και την συνεργασία στην ανατροφή. 

Το νέο σχέδιο δράσης της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού δείχνει μια σχέση με την εκστρατεία για την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης, αλλά τοποθετεί το βρέφος και τους φροντιστές του στο κέντρο.

Το λογότυπο σχεδιάστηκε από τον Ammar Khalifa όπως ζητήθηκε από την WABA, η οποία κατέχει και τα πνευματικά δικαιώματα.

      


2) Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για Αειφόρο Ανάπτυξη 

Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να επιτύχουμε τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015.


3) Συσχέτιση των Παγκόσμιων Στόχων για Αειφόρο Ανάπτυξη με τον θηλασμό4) Σχέδιο Δράσης και Ένθετο αυτού: Το σχέδιο δράσης εξηγεί πώς ο θηλασμός συνδέεται με κάθε έναν από τους Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (δείτε ένθετο) σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Οι θεματικές ενότητες αποτελούνται από αλληλένδετους Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) οι οποίοι εμφανίζουν τις ισχυρότερες συνδέσεις με τον θηλασμό. Θα βρείτε τους σχετικούς Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη στο επάνω μέρος κάθε σελίδας. Η κάθε θεματική ενότητα ξεκινά με ένα σύντομο φανταστικό σενάριο που δείχνει τη σύνδεση του θηλασμού με τη θεματική ενότητα. Ακολουθείται από κάποια χρήσιμα στοιχεία και στατιστικά τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την δική σας εκστρατεία προώθησης. Τέλος, υπάρχουν κάποια παραδείγματα από ενέργειες που μπορείτε να κάνετε σε όποιο επίπεδο και αν εργάζεστε. Στο τέλος του σχεδίου θα βρείτε μια ενότητα που περιγράφει τρόπους μέσα από τους οποίους μπορείτε να επιτύχετε τους Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσα από βιώσιμες συνεργασίες και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε την ανάγνωση του σχεδίου δράσης και ότι θα το βρείτε χρήσιμο για το έργο σας.  

Σχέδιο Δράσης: Άνοιγμα / Αποθήκευση

  
  

Ένθετο: Άνοιγμα / Αποθήκευση
 


5) Ημερολόγιο Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2016 (WBW2016) και Αφίσα (για Ελλάδα και Κύπρο): Άνοιγμα / Αποθήκευση

 

..............................................................................................

Εύα Δουκάκη - Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη
Υπεύθυνες επικοινωνίας για την ΠΕΘ/WBW 2016 
για Ελλάδα και Κύπρο για λογαριασμό της WABA 
Σύμβουλοι Θηλασμού της La Leche League International 
Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος -La Leche League Greece
www.lllgreece.org

 Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2016
 «Θηλασμός: Κλειδί για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
                                                    World Alliance for Breastfeeding Action - WABA 
                                                                                σε συνεργασία με τον ΣΘΕ-LLLGR

http://www.lllgreece.org/waba---pankosmia-ebdomada-metrikou-thelasmou

...........................................................................
Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2015

της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού-World Breastfeeding Week (WBW) γιορτάζεται κάθε 1-7 Αυγούστου από το 1992 (στην Ελλάδα κάθε 1-7 Νοεμβρίου) από υποστηρικτές του θηλασμού σε πάνω από 170 χώρες. Εγκρίνεται και υποστηρίζεται από τη UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τη  Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και Υπουργεία Υγείας σε πολλές χώρες. 

Η WABA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το σύνθημα και το θέμα για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015 είναι «Θηλασμός και εργασία: Ας το κάνουμε να πετύχει!»

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece σε συνεργασία με τη WABA ετοίμασαν το διαθέσιμο υλικό της φετινής εβδομάδας θηλασμού στα Ελληνικά και σας το παρουσιάζουν!

         1) Σύνθημα-Θέμα 2015      
                  
                     

         2) Φυλλάδιο Προώθησης
         
                    
3) Σχέδιο Δράσης και ένθετο αυτού: Το Σχέδιο Δράσης για την Παγκόσμια Εβδομάδα 
Θηλασμού είναι ένα παγκόσμιο εργαλείο στα χέρια των υποστηρικτών του θηλασμού για να αναδείξουν θέματα γύρω από το θηλασμό. Το σχέδιο δράσης είναι ένα 6σέλιδο δελτίο πληροφοριών το οποίο παρέχει εισαγωγή και ανάλυση του θέματος που είχε επιλεγεί, παραδείγματα και στοιχεία όπου υπάρχουν, ιδέες για δράση, πηγές και στοιχεία επικοινωνίας με τις κατά τόπους επαφές της WABA για την ΠΕΘ/WBW. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.worldbreastfeedingweek.net  για παραδείγματα από προηγούμενα Σχέδια Δράσης. Ως εργαλείο κοινωνικής κινητοποίησης, το Σχέδιο Δράσης φέρει επίσης πολύχρωμες εικόνες/φωτογραφίες για να γίνει πιο ενδιαφέρον και ευανάγνωστο. 
               

4) Αφίσα (Με χαρακτηριστικά εκτύπωσης: Αφίσα-εκτύπωση)  


5) Δελτίο Τύπου

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ιδιωτών και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού σε όλο τον κόσμο. Βασίζεται στη Διακήρυξη Innocenti, στους Δέκα Κρίκους για την Ανατροφή του Μέλλοντος (Ten Links for Nurturing the Future) και στη Στρατηγική για τη Βρεφική και την Παιδική Διατροφή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) και της UNICEF. Κυριότεροι συνεργάτες της είναι το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Παιδική Διατροφή  (International Baby Food Action Network - IBFAN), ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού (La Leche League International - LLLI), ο Διεθνής Σύνδεσμος Συμβούλων Θηλασμού (International Lactation Consultant Association - ILCA), η Διεθνής Οργάνωση «Καλή Αρχή» (Wellstart International), η Ιατρική Ακαδημία για το Θηλασμό (Academy Of Breastfeeding Medicine - ΑΒΜ). Η WABA συμβουλεύει τη UNICEF και ως μη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) αποτελεί ειδικό σύμβουλο του  Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (Economic and Social Council of the United Nations - ECOSOC).