Ανακοινώσεις

Διοργανώσεις-Δράσεις-Συνεργασίες-Συμμετοχές

του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/11/2021:

Σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, αλλά και τους κανονισμούς του Διεθνούς Συνδέσμου Θηλασμού (La Leche League International), προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των προσωπικών δεδομένων αλλά και να είναι ξεκάθαρη η εθελοντική ιδιότητα με την οποία επικοινωνούν όλες οι Σύμβουλοι του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece με το κοινό, από 01 Νοεμβρίου 2021 όλες οι Σύμβουλοι θα χρησιμοποιούν ένα ασφαλές προσωπικό email με domain name: @lllgreece.gr μέσω Microsoft 365. Παρακαλούμε αν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποια Σύμβουλό μας, συμβουλευτείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της σελίδας Σύμβουλοι.

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-La Leche League Greece»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέλη (επίτιμα, τακτικά και αρωγά) του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος (La Leche League Greece)» στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Κυριακή, 4 Απριλίου 2021 στις 16:00 μ.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 στις 16:00 μ.μ..

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020.

  2. Απολογισμός των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους (2020).

  3. Απόφαση για τον αριθμό των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής θητείας (2022-2024) καθώς και του αριθμού των σταυρών για τα ψηφοδέλτια.

  4. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  5. Εκλογές για την ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

  6. Διάφορα

  7. Ψήφιση Επίτιμων Μελών έπειτα από πρόταση που κατέθεσε το Δ.Σ.

  8. Σχέδια για το τρέχον έτος (2021).


Σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, δηλαδή οι Σύμβουλοι. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παρασταθούν όλα τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα.

Μέλη που δεν έχουν ανανεώσει συνδρομή το τρέχον έτος, θα μπορούν να την ανανεώσουν μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του ΣΘΕ, Alpha Bank IBAN: GR71 0140 3600 1450 0200 2003 261. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ταμία του ΣΘΕ, Κωνσταντάτου Ουρανία (τηλ. 6974887369, constantatou@hotmail.com)

Τα τακτικά μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Συνέλευση μπορούν σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως άλλο τακτικό μέλος να παραστεί και να ψηφίσει για λογαριασμό τους. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε όπως ενημερωθεί προς τούτο πριν τη Συνέλευση, η Γραμματέας του Δ.Σ. Ελένη Οικονόμου (τηλ. 6936092797, elenioikonomoy@yahoo.gr) και να χορηγηθεί έγγραφη εξουσιοδότηση (δείτε συνημμένο έντυπο) στην εκπρόσωπο, η οποία και θα πρέπει να προσκομισθεί κατά τη Γενική Συνέλευση.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αρχείο ανακοινώσεων 2012-2020