Φυλλάδια

Κάποια φυλλάδια ενδέχεται να έχουν αναθεωρηθεί από την ημερομηνία συγγραφής τους και να έχουν ενταχθεί αναθεωρημένα στη συλλογή ενημερωτικών φυλλαδίων "Μητρικός Θηλασμός".  

Ελληνικά

English

Το σύνολο του ενημερωτικού υλικού της ιστοσελίδας www.lllgreece.org αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του

Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η Δημιουργική Ομάδα του ΣΘΕ-LLLGR αφιερώνει τον χρόνο και τις γνώσεις της για να δημιουργήσουν χρήσιμο υλικό και να συλλέγουν έγκυρες πληροφορίες για εμάς, ενώ οι φωτογραφίες που τα συνοδεύουν έχουν διατεθεί στον Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος, κατόπιν έγγραφης άδειας. Η όποια αντιγραφή, επεξεργασία και προσαρμογή του υλικού για την προβολή σε άλλο μέσο αθετεί όρους προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και επηρεάζει τα στατιστικά της ιστοσελίδας μας.

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε παραπομπή στις ιστοσελίδες μας: www.lllgreece.org & www.galoucho-lllgr.org.