Χρήσιμες Κάρτες

Το σύνολο του ενημερωτικού υλικού της ιστοσελίδας www.lllgreece.org αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του 

Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η Δημιουργική Ομάδα του ΣΘΕ-LLLGR αφιερώνει τον χρόνο και τις γνώσεις της για να δημιουργήσουν χρήσιμο υλικό και να συλλέγουν έγκυρες πληροφορίες για εμάς, ενώ οι φωτογραφίες που τα συνοδεύουν έχουν διατεθεί στον Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος, κατόπιν έγγραφης άδειας. Η όποια αντιγραφή, επεξεργασία και προσαρμογή του υλικού για την προβολή σε άλλο μέσο αθετεί όρους προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και επηρεάζει τα στατιστικά της ιστοσελίδας μας. 

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε παραπομπή στις ιστοσελίδες μας: www.lllgreece.org & www.galoucho-lllgr.org

Ενημερωτικές Κάρτες (Αλφαβητικά)

Τίτλοι Καρτών (Α)

Τίτλοι Καρτών (Β-Δ)

Τίτλοι Καρτών (Ε-Κ)

Τίτλοι Καρτών (Π-Ρ)

Τίτλοι Καρτών (Σ)

Ενθαρρυντικές Κάρτες (Λόγια Γονέων)

Ιστορία.mp4

Παγκόσμιες Ημέρες (World Days)

Εμπειρίες Συμβούλων LLL (κατά την πανδημία COVID-19)

Copy of 5 December Final Intl Volunteer Day .mp4
MOTHERSDAY(2020).mp4