Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Privacy Policy

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το https://www.lllgreece.org/https://www.lllgreece.gr/) («Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος», «ιστότοπος», «εμείς») συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αυτή η Πολιτική ισχύει για τον ιστότοπο, τις τηλεφωνικές κλήσεις προς τις Συμβούλους και κάθε τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί τους (SMS, Email, FB/Viber/Skype κ.ά.), τη συμμετοχή στις Συναντήσεις μας είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, τις εφαρμογές contact/google forms, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο (συλλογικά “Υπηρεσίες”).

Η πολιτική μας συνάδει με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Κατά τη λειτουργία και συντήρηση του ιστοτόπου μας μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα που σας αφορούν:

  • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν τις επισκέψεις σας, όπως είναι οι σελίδες που επισκεφθήκατε και οι πόροι που χρησιμοποιήσατε. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δεδομένα κυκλοφορίας, τοποθεσίας και λοιπά δεδομένα επικοινωνίας.

  • Πληροφορίες που παρέχετε οικειοθελώς, όταν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας/ contact google form του ιστοτόπου μας.

  • Πληροφορίες που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο.

Τηλεφωνική υποστήριξη

Όταν καλείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς των Συμβούλων ή αφήνετε μήνυμα σε συσκευή καταγραφής κλήσεων ο τηλεφωνικός σας αριθμός είναι ορατός στην εθελόντρια Σύμβουλο που λαμβάνει την κλήση σας. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σας επικοινωνίας με την εθελόντρια Σύμβουλο, η Σύμβουλος λαμβάνει σημειώσεις προκειμένου να σας υποστηρίξει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και θα σας ζητήσει ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας και τηλεφωνικό αριθμό, καθώς και από ποια περιοχή καλείτε, προκειμένου να σας στείλει βοηθητικό υλικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτό μήνυμα, να σας καλέσει για περισσότερες πληροφορίες ή να σας παραπέμψει σε άλλη Σύμβουλο ή επαγγελματία υγείας που δραστηριοποιείται στην περιοχή κατοικίας σας.

Όταν ολοκληρώνεται η τηλεφωνική κλήση, οι Σύμβουλοι φυλάσσουν τις σημειώσεις τους, συνήθως με το μικρό σας όνομα, τον τηλεφωνικό αριθμό και μια γενική περιγραφή του περιεχομένου της συζήτησης. Οι σημειώσεις αυτές φυλάσσονται με ασφάλεια, προκειμένου η εθελόντρια Σύμβουλος που σας υποστήριξε να θυμάται τις λεπτομέρειες της συνομιλίας σας σε περίπτωση που επικοινωνήσετε και πάλι μαζί της (ή για να σας στείλει περαιτέρω πληροφορίες αν συμφωνήσατε σχετικά). Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για λόγους νομικής προστασίας των Συμβούλων ή/και του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος από τυχόν νομικές αξιώσεις.

Αν προκύψουν θέματα ασφαλείας, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες, αφού συζητήσουμε σχετικά μαζί σας και τον Υπεύθυνο Ασφαλείας μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα στοιχεία σας παραμένουν απόρρητα, εκτός αν νόμος μας υποχρεώνει να τα μοιραστούμε.

Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Όταν στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εθελόντριας Συμβούλου, η Σύμβουλος διατηρεί αρχείο με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομά σας και τα μηνύματα που ανταλλάσσετε. Αυτή η αλληλογραφία φυλάσσεται με ασφάλεια, προκειμένου η εθελόντρια Σύμβουλος που σας υποστήριξε να θυμάται τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας σας σε περίπτωση που επικοινωνήσετε και πάλι μαζί της (ή για να σας στείλει περαιτέρω πληροφορίες αν συμφωνήσατε σχετικά). Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για λόγους νομικής προστασίας των Συμβούλων ή/και του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος από τυχόν νομικές αξιώσεις.

Υποστήριξη μέσω φόρμας του ιστοτόπου (contact/google form)

Όταν υποβάλλετε ερώτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, το μήνυμά σας αποστέλλεται στη συντονίστρια του ΣΘΕ που στη συνέχεια το παραπέμπει σε μια εθελόντρια Σύμβουλο η οποία θα σας απαντήσει και θα κρατήσει αντίγραφο της επικοινωνίας σας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Επιγραμμική συνομιλία (online chat) μέσω messenger, viber, whatsapp, κ.λπ.

Η επιγραμμική υποστήριξη που προσφέρουμε παρέχεται μέσω του παρόχου ΧΧΧ. Μεταγραφή της συνομιλίας διατηρείται αυτόματα. Επίσης, έχουμε πρόσβαση στη διεύθυνση IP που διαθέτετε και ορισμένες πληροφορίες θέσης.

Μεταχειριζόμαστε τις πληροφορίες που καταγράφουμε για τους σκοπούς της επιγραμμικής συνομιλίας με τον ίδιο βαθμό ασφάλειας και σεβασμού όπως και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που διαθέτουμε για εσάς, ενώ έχετε τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε αυτές. Αν έχετε κοινοποιήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στην αρχή της συνομιλίας, η εθελόντρια Σύμβουλος που συνομίλησε μαζί σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνσή σας για να επικοινωνήσει μαζί σας αν η συνομιλία διακόπηκε κατά λάθος, αλλά θα επικοινωνήσει μαζί σας μόνο μία φορά για τον σκοπό αυτό. Θα σας στείλει επίσης τη μεταγραφή της συνομιλίας σας στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, κατόπιν συμφωνίας.

Τα δεδομένα της συνομιλίας κρυπτογραφούνται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης μέσω τεχνολογίας SSL μόνο μέσω των παρόχων που διαθέτουν αυτήν την τεχνολογία (π.χ viber, whatsapp, κ.λπ.).

Συμμετοχή σε Συναντήσεις

Όταν προσέρχεστε σε μια συνάντηση της LLL, σας ζητάμε να συμπληρώσετε παρουσιολόγιο για στατιστικούς λόγους, στο οποίο μπορείτε, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να καταγράψετε προσωπικά σας δεδομένα, όπως είναι το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, αν είστε έγκυος, αν θέλετε να παραχωρήσετε το σπίτι σας για τις συναντήσεις της LLL και αν θα πληρώσετε συνδρομή.

Αν συζητήσετε κατ’ ιδίαν με μια από τις εθελόντριες Συμβούλους μας στο περιθώριο της Συνάντησης, η εθελόντρια Σύμβουλος θα κρατήσει σύντομες σημειώσεις με στοιχεία, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το μικρό σας όνομα και ο τηλεφωνικός σας αριθμός ή η ηλεκτρονική σας διεύθυνση τα οποία αποθηκεύονται όπως περιγράφεται παραπάνω.

Μητρώο μελών

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδας La Leche League Greece διατηρεί μητρώο μελών στο οποίο περιέχονται προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση για στατιστικούς σκοπούς.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Σε περίπτωση που μας έχετε κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμετοχή σας σε εργαστήριο ή συνέδριο, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οργανωτικούς σκοπούς πριν από την εκδήλωση και για να ζητήσουμε τη γνώμη σας μετά την ολοκλήρωσή της. Στη συνέχεια, διαγράφουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δώσει, εκτός αν χρειάζεται να τα διατηρήσουμε για άλλους σκοπούς (για παράδειγμα, αν είστε εγγεγραμμένο μέλος του ΣΘΕ). Επίσης, διατηρούμε απλό κατάλογο με τα ονόματα των συμμετεχόντων για πέντε χρόνια ώστε να είμαστε σε θέση να ανατρέχουμε αν μας ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας για λόγους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CPD). Ωστόσο, θα πρέπει να μας δώσετε άδεια για κάτι τέτοιο.

Οικονομική αναφορά

Κάθε φορά που καταβάλλετε την ετήσια συνδρομή σας στον ΣΘΕ, τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η διεύθυνση κατοικίας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση καταγράφονται στην οικονομική αναφορά που τηρούν οι εθελόντριες Σύμβουλοι του ΣΘΕ για στατιστικούς λόγους.

Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς

Αν ανά πάσα στιγμή επιθυμείτε να διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνείστε με το GDPR@lllgr.gr αναφέροντας το όνομα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να υποδεικνύει με ποιον είχατε επικοινωνήσει και πότε ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

Χρήση cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που δημιουργούνται και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση ενός cookie στο λειτουργικό σας σύστημα. Αυτό το cookie περιέχει μια συγκεκριμένη σειρά χαρακτήρων που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται με σαφήνεια κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπο χωρίς να σας ταυτοποιούν προσωπικά. Πρόκειται για στατιστικά δεδομένα τα οποία δεν ταυτοποιούν καμία προσωπική πληροφορία.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη χρήση cookies είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ. Σκοπός αυτών των τεχνικών cookies είναι η απλούστευση της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταφέρονται σε εμάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εσείς, ως χρήστης, έχετε πλήρη έλεγχο στην εφαρμογή cookie. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τα cookies μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον σκληρό σας δίσκο μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies για τον ιστότοπό μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην λειτουργούν σωστά.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

• Για να σας παρέχουμε πληροφορίες που μας ζητάτε σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

• Για να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή στον ιστότοπό μας ή τις υπηρεσίες μας.

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου μας ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς σε τοποθεσίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα στην La Leche League International, για λόγους επεξεργασίας και αποθήκευσης. Παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε στην εν λόγω μεταβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή μεταχείριση των δεδομένων σας.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πρωταρχικό μας σκοπό. Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνομης καταστροφής ή απώλειας.

Δυστυχώς, η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να υποκλαπούν. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που επιλέγετε να μας στείλετε ηλεκτρονικά, επομένως η αποστολή τέτοιων πληροφοριών γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων μερών

Περιστασιακά στον ιστότοπό μας συμπεριλαμβάνουμε συνδέσμους προς τρίτα μέρη. Η παροχή συνδέσμου δεν συνεπάγεται αποδοχή ή έγκριση της πολιτικής του εκάστοτε ιστότοπου αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη. Πρέπει να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους προτού στείλετε προσωπικά σας δεδομένα.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς.

Επικοινωνία

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Συγκατατίθεμαι *

  • Έχω διαβάσει το πιο πάνω κείμενο και έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου και χρήσης cookies.


Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος - La Leche League Greece (στο εξής καλούμενος ΣΘΕ /LLLGreece) δημιούργησε και διατηρεί αυτή την Ιστοσελίδα ως επιπλέον υπηρεσία στην προώθηση του σκοπού του, δηλαδή να βοηθήσει τις μητέρες να θηλάσουν τα παιδιά τους.

Επισήμανση:

Παρότι κάποιες πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα αυτή αφορούν ιατρικά θέματα, δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Αν σας απασχολεί κάποιο ζήτημα σχετικά με τη δική σας υγεία ή την υγεία του παιδιού σας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης, καθώς αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

1. Σύνδεσμοι ή παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων – Περιορισμός ευθύνης

Η Ιστοσελίδα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (hyperlinks) για ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων είναι αποκλειστική ευθύνη εκείνων που τις διατηρούν. Ο ΣΘΕ / LLLGreece δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου ή των πρακτικών αυτών των ιστοσελίδων και όσων τις διατηρούν, ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του περιεχομένου και την αξιοπιστία των ιστοσελίδων για τις οποίες ενδεχομένως να παρέχονται σχετικοί σύνδεσμοι ή παραπομπές (hyperlinks), ρητά εξαιρουμένης της ιστοσελίδας του Διεθνούς Συνδέσμου Θηλασμού – La Leche League International (LLLI): www.llli.org

Τυχόν περιγραφή ή αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή έκδοσης (συμπεριλαμβανομένης περιγραφής ή αναφοράς μέσω συνδέσμου-hyperlink) δεν αποτελεί αποδοχή ή προώθηση αυτού του προϊόντος, υπηρεσίας ή έκδοσης από τον ΣΘΕ / LLLGreece και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως τέτοια, εκτός αν κάτι τέτοιο αναγράφεται ρητά.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες και το ενημερωτικό υλικό που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΣΘΕ / LLLGreece ή/και της LLLI, εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, ρητά εξαιρουμένου του Προγράμματος Μηνιαίων Συναντήσεων.

Αιτήματα για αναδημοσίευση περιεχομένου της Ιστοσελίδας μπορούν να αποστέλλονται στο [ email: info@lllgreece.gr / info@galoucho-lllgr.org ]. με θέμα «Αίτημα αναδημοσίευσης».

Ρητά εξαιρούνται από κάθε άδεια αναδημοσίευσης α) το σήμα του ΣΘΕ / LLLGreece εκτός αν είναι ενσωματωμένο στο υπό αναδημοσίευση κείμενο (β) όλες οι φωτογραφίες μητέρων και παιδιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και (γ) οι προσωπικές ιστορίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό «γαλουχώ».

3. Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται εμπιστευτικά στον ΣΘΕ / LLLGreece μέσω της Ιστοσελίδας για την παροχή βοήθειας σχετικά με τον θηλασμό, προστατεύονται ως τέτοια με βάση την κείμενη νομοθεσία και γίνονται γνωστά μόνο στις Συμβούλους που χρειάζεται να τα γνωρίζουν, προκειμένου να παράσχουν την αιτούμενη βοήθεια.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις (E-mails) που υποβάλλονται από χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από τον ΣΘΕ / LLLGreece για την ηλεκτρονική αποστολή των Προγραμμάτων των Μηνιαίων Συναντήσεων ή άλλων ανακοινώσεων ή εκδηλώσεών του ΣΘΕ / LLLGreece, εκτός αν ο χρήστης έχει δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιες ειδοποιήσεις.

4. Γενικά

Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης συνιστούν ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σε σας ως χρήστη της Ιστοσελίδας και του ΣΘΕ / LLLGreece σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Σε περίπτωση που αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι κάποια διάταξη των παρόντων Όρων είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, συμφωνείτε ότι οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Τελευταία ενημέρωση, Αύγουστος 2021