WABA-Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού-World Breastfeeding Week (WBW) της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) γιορτάζεται κάθε 1-7 Αυγούστου, από το 1992 (στην Ελλάδα κάθε 1-7 Νοεμβρίου, από το 1996) από υποστηρικτές του θηλασμού σε πάνω από 170 χώρες. Εγκρίνεται και υποστηρίζεται από τη UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τη  Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και Υπουργεία Υγείας πολλών χωρών.

Βασίζεται στη Διακήρυξη Innocenti του 1990 (η οποία επαναϋιοθετήθηκε από την αναθεωρημένη Διακήρυξη Innocenti 2005), στους Δέκα Κρίκους για την Ανατροφή του Μέλλοντος (Ten Links for Nurturing the Future) και στη Στρατηγική για τη Βρεφική και την Παιδική Διατροφή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και της UNICEF. Κυριότεροι συνεργάτες της WABA είναι το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Παιδική Διατροφή  (International Baby Food Action Network-IBFAN), ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού (La Leche League International-LLLI), ο Διεθνής Σύνδεσμος Συμβούλων Θηλασμού (International Lactation Consultant Association-ILCA), η Διεθνής Οργάνωση «Καλή Αρχή» (Wellstart International), η Ιατρική Ακαδημία για τον Θηλασμό (Academy Of Breastfeeding Medicine-ΑΒΜ). Η WABA συμβουλεύει τη UNICEF και ως μη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) αποτελεί ειδικό σύμβουλο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (Economic and Social Council of the United Nations-ECOSOC).

Διαβάστε την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Βρεφική και Παιδική Διατροφή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:

ΑΡΧΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΘ/WBW (2015-2023)

2023

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2023, 1-7 Αυγούστου 2023

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2023 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες: Εύα Δουκάκη & Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη

Υπεύθυνες επικοινωνίας για την ΠΕΘ/WBW, για Ελλάδα και Κύπρο, για λογαριασμό της WABA 

Σύμβουλοι Θηλασμού της La Leche League International, Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος -La Leche League Greece

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης σχετικά με το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και το Υλικό της Καμπάνιας. To πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του λογότυπου και του υλικού σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα  ή πριν γίνουν προσαρμογές και τροποποιήσεις (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό όπως μπουκάλια ταΐσματος και τεχνητές θηλές, καθώς και συμπληρωματικές τροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην ιστοσελίδα www.worldbreastfeedingweek.org

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (ΠΕΜΘ) 2023

της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό 

WBW2023-SDG CAMPAIGN

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΕΘ2023-ΣΑΑ 

H ΠΕΘ2023/#WBW2023 θα επικεντρωθεί στον θηλασμό και την απασχόληση/εργασία. Θα παρουσιάσει τον αντίκτυπο της άδειας μετ' αποδοχών, της υποστήριξης στον χώρο εργασίας και των αναδυόμενων γονικών προτύπων στον θηλασμό, μέσα από το πρίσμα των ίδιων των γονέων. 

Το κοινό στο οποίο στοχεύει, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των φορέων χάραξης πολιτικής, των χώρων εργασίας, των κοινοτήτων και των γονέων, θα εμπλακούν ώστε να διαδραματίσουν τον κρίσιμο ρόλο τους στην ενδυνάμωση των οικογενειών και στη διατήρηση φιλικού προς τον θηλασμό κλίματος στην εργασιακή ζωή μετά την πανδημία.

EMPOWERING PARENTS CAMPAIGN

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε αρνητικά τις γυναίκες που κυοφορούσαν αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεργίας και απώλειας μέσων διαβίωσης και διακόπτοντας την πρόσβαση σε υποστήριξη προγεννητική, μεταγεννητική και στην περαιτέρω υποστήριξη του θηλασμού καθώς και την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διδάγματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να επικαιροποιήσουμε τις πολιτικές γονικής κοινωνικής προστασίας που θα αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση.


Το θέμα συνάδει με τη Θεματική Ενότητα 4* της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ2030 για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ).

*Θεματική Ενότητα #4

Γυναικεία παραγωγικότητα: Οι εργοδότες επωφελούνται από το να έχουν πιο ευχαριστημένο και πιο παραγωγικό εργατικό δυναμικό λόγω της μικρότερης απουσίας των εργαζομένων, της μεγαλύτερης αφοσίωσης και των λιγότερων αλλαγών προσωπικού.

Εργασία: Η προστασία της γονεϊκότητας και άλλες εργασιακές πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να συνδυάσουν τον θηλασμό με την εργασία με αποδοχές.

Σύνθημα-Θέμα 2023:

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ: Κάνουμε τη διαφορά για τους εργαζόμενους γονείς

Η τριάδα του λογότυπου Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) είναι μέσα σε ένα λευκό κουμπί, περιβαλλόμενο από ένα ροζ περίγραμμα γραναζιών που αντιπροσωπεύει το "γυναικείο εργατικό δυναμικό". Το κουμπί είναι ένας διακόπτης εναλλαγής για την "ενεργοποίηση" κατευθυντήριων γραμμών, φιλικών προς τον θηλασμό στον χώρο εργασίας, όταν σύρεται προς τα δεξιά.

Hashtags 2023

#WBW2023 #WABA #breastfeeding #SDGs #worldbreastfeedingweek2023  #WarmChain  #buildingbackbetter #EmpoweringParentsCampaign #EnablingBreastfeeding #MakingADifference #ΠΕΘ2023 #WABA #Θηλασμός #ΣΑΑ #ΠαγκόσμιαΕβδομάδαΘηλασμού2023 #ΘερμήΑλυσίδαΓιαΤονΘηλασμό #ηκαλύτερηεπένδυση #ΚαμπάνιαΕνδυνάμωσηςΓονέων #ΕνθαρρύνουμεΤονΘηλασμό #ΚάνουμεΤηδιαφορά

Οδηγίες Χρήσης Λογότυπου

Για να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο, παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας: 

H WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βέρνης, σχετικά με τα λογότυπα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και συγκεκριμένα για το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2023 (ΠΕΘ2023/WBW2023). Το πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα από προηγούμενη γραπτή συναίνεση της WABA για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του θηλασμού. 

Το λογότυπο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της, λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του εικονιδίου σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το εικονίδιο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή/και δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, μπουκάλια ταΐσματος ή τεχνητές θηλές.

Στόχοι της #WBW2023/ #ΠΕΘ2023

Για να χρησιμοποιήσετε την αφίσα, διαβάστε τη Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων:

Για να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο, παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας: 

H WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βέρνης, σχετικά με τα λογότυπα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και συγκεκριμένα για το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2023 (ΠΕΘ2023/WBW2023). Το πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα από προηγούμενη γραπτή συναίνεση της WABA για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του θηλασμού. 

Το λογότυπο και η αφίσα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της, λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του εικονιδίου/της αφίσας σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my).

 Το εικονίδιο (λογότυπο) και η αφίσα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή/και δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, μπουκάλια ταΐσματος ή τεχνητές θηλές.

Οι εργαζόμενες μητέρες, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη για τον #θηλασμό, τόσο κατά την προγεννητική όσο και κατά τη μεταγεννητική περίοδο, προκειμένου να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και τις δεξιότητές τους, ώστε να μπορούν να θηλάζουν παρά τις προκλήσεις.

Σε αυτήν την #ΠΕΘ2023, ας κάνουμε τη διαφορά για τους εργαζόμενους γονείς & ας ενθαρρύνουμε τον θηλασμό!

Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αμειβόμενη άδεια μητρότητας και άλλες υπηρεσίες #θηλασμού για τις γυναίκες εντός και εκτός του χώρου εργασίας. Οι πατέρες/σύντροφοι χρειάζονται καθορισμένη πατρική/γονική άδεια για να μοιραστούν ισότιμα τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών & τις ευθύνες του σπιτιού ώστε να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων.

Το κόστος του μη #θηλασμού έχει τεράστιες επιπτώσεις σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Η πρόβλεψη χώρων θηλασμού στους χώρους εργασίας και διαλειμμάτων θηλασμού είναι παρεμβάσεις χαμηλού κόστους που μπορούν να βελτιώσουν τον θηλασμό, την απόδοση στην εργασία και τη διατήρηση των εργαζομένων.

Η Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 2000 (αριθ. 183) επιτρέπει άδεια μητρότητας τουλάχιστον 14 εβδομάδων. Η Σύσταση αριθ. 191, του 2000, συνιστά 18 εβδομάδες άδεια και αμφότερες προβλέπουν διάφορα διαλείμματα και διευκολύνσεις.

Όταν η γονική άδεια λαμβάνεται από τους πατέρες, διευκολύνεται και η μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη φροντίδα της οικογένειας, προωθώντας έτσι τον καταμερισμό των ευθυνών φροντίδας ανάμεσα στους γονείς και μειώνοντας το βάρος για τις μητέρες, οι οποίες συνήθως αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Οι εργασιακοί περιορισμοί παραμένουν ο συνηθέστερος λόγος για τον οποίο οι γυναίκες δεν θηλάζουν ποτέ ή διακόπτουν τον θηλασμό νωρίτερα από ό,τι συνιστά ο ΠΟΥ ή από ό,τι οι ίδιες επιθυμούν. Ακόμη και με επαρκή άδεια μητρότητας και γονική άδεια, η έλλειψη υποστήριξης του θηλασμού στον χώρο εργασίας μπορεί να υπονομεύσει τον #θηλασμό.

Για να θηλάσουν αποκλειστικά για έξι μήνες, όλες οι εργαζόμενες μητέρες, τόσο σε επίσημες θέσεις εργασίας όσο και ανεπίσημες, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πρέπει να έχουν τουλάχιστον 6 μήνες άδεια μητρότητας με αποδοχές και τουλάχιστον 15 ημέρες άδεια πατρότητας. Οι γονείς πρέπει να έχουν χρόνο μετά τη γέννηση για να εδραιώσουν και να υποστηρίξουν τον #θηλασμό.

Χρειάζονται εύλογη γονική άδεια και βοήθεια για να συνδυάσουν τον #θηλασμό με την εργασία. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη να προστατευθούν οι γυναίκες και οι οικογένειες από τις επιθετικές προωθητικές πρακτικές της εμπορικής βιομηχανίας τυποποιημένου γάλακτος, μέσω της υιοθέτησης και της επιβολής του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος του ΠΟΥ.

Μόλις μια μητέρα επιστρέψει στην εργασία της, η παροχή υγειονομικά κατάλληλων χώρων #θηλασμού, αποθηκευτικών χώρων, διαλειμμάτων θηλασμού και πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών μπορεί να τη βοηθήσουν να συνεχίσει τον θηλασμό για όσο διάστημα επιλέξει.

Υπάρχουν ακόμη πολλές προκλήσεις για να καταφέρει η γονική άδεια να υποστηρίξει τον #θηλασμό. Ορισμένοι γονείς δεν δικαιούνται κάποια είδη αδειών, ή η αμοιβή τους δεν επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση σε ορισμένες χώρες.

WABA | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2023

2022

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2022, 1-7 Αυγούστου 2022

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2022 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες: Εύα Δουκάκη & Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη

Υπεύθυνες επικοινωνίας για την ΠΕΘ/WBW, για Ελλάδα και Κύπρο, για λογαριασμό της WABA 

Σύμβουλοι Θηλασμού της La Leche League International, Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος -La Leche League Greece

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης σχετικά με το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και το Υλικό της Καμπάνιας. To πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του λογότυπου και του υλικού σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα  ή πριν γίνουν προσαρμογές και τροποποιήσεις (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό όπως μπουκάλια ταΐσματος και τεχνητές θηλές, καθώς και συμπληρωματικές τροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην ιστοσελίδα www.worldbreastfeedingweek.org

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (ΠΕΜΘ) 2022

της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό 

Η #ΠΕΘ2022 θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ικανότητας των φορέων που πρέπει να προστατεύουν, να προωθούν και να υποστηρίζουν τον μητρικό θηλασμό σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Οι φορείς αυτοί αποτελούν τη Θερμή Αλυσίδα υποστήριξης του μητρικού θηλασμού. 

Το κοινό στο οποίο στοχεύουν, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των συστημάτων υγείας, των χώρων εργασίας και των κοινοτήτων, θα ενημερωθεί, θα εκπαιδευτεί και θα ενδυναμωθεί ώστε να ενισχύσουν την ικανότητά τους να παρέχουν και να διατηρούν περιβάλλοντα φιλικά προς τον θηλασμό για τις οικογένειες στον κόσμο μετά την πανδημία.

Ο μητρικός θηλασμός είναι σημείο κλειδί για τις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης μετά την πανδημία, καθώς βελτιώνει τη διατροφή, διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια και μειώνει τις ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών. Το θέμα συνάδει με τη Θεματική Ενότητα 1* της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ2030 για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ), η οποία υπογραμμίζει τους δεσμούς ανάμεσα στον μητρικό θηλασμό και την καλή διατροφή, την επισιτιστική ασφάλεια και τη μείωση των ανισοτήτων.

*Θεματική Ενότητα #1

Διατροφή: Ο θηλασμός προσφέρει στα μωρά βέλτιστη τροφή και προστασία ενάντια στις λοιμώξεις.

Επισιτιστική ασφάλεια: Το μητρικό γάλα είναι  ασφαλής και προστατευμένη πηγή τροφής ακόμη και σε περιόδους ανθρωπιστικών κρίσεων.

Μείωση φτώχιας: Ο θηλασμός είναι ένας οικονομικός τρόπος σίτισης των βρεφών  που δεν  επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Σύνθημα-Θέμα 2022:

Προάγουμε Τον Θηλασμό: Εκπαιδευόμαστε και Υποστηρίζουμε

Η τριάδα των δύο ενηλίκων και ενός βρέφους του λογότυπου Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) περιβάλλεται από μια μπλε γραμμή που αντιπροσωπεύει το "σύστημα υποστήριξης" που διαμορφώνεται από τις κοινότητες για την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού.

Στο τέλος της γραμμής υπάρχει ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω και υποδηλώνει την ενίσχυση της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξη προόδου αειφόρου ανάπτυξης.

Hashtags 2022

#WBW2022 #WABA #breastfeeding #SDGs #worldbreastfeedingweek2022 #buildingbackbetter #stepupforbreastfeeding #educateandsupport #WarmChain #ΠΕΘ2022 #ΠροάγουμεΤονΘηλασμό #ΕκπαιδευόμαστεΚαιΥποστηρίζουμε #Θηλασμός #ΣΑΑ #ΠαγκόσμιαΕβδομάδαΘηλασμού2022 #ΘερμήΑλυσίδαΓιαΤονΘηλασμό 

Στόχοι της #WBW2022 / #ΠΕΘ2022

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2022

Για να χρησιμοποιήσετε την αφίσα, διαβάστε τη Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων:

 

 Η WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης σχετικά με τα λογότυπα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και συγκεκριμένα για το το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2022 (ΠΕΘ2022). Το δικαίωμα αναπαραγωγής υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προηγούμενη γραπτή συναίνεση της WABA για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμούς και για άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού. Το λογότυπο και η αφίσα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του λογότυπου και της αφίσας σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα  (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το λογότυπο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, μπουκάλια ταΐσματος ή τεχνητές θηλές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ WABA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2022

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2022

2021

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2021, 1-7 Αυγούστου 2021

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2021 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες: Εύα Δουκάκη & Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη

Υπεύθυνες επικοινωνίας για την ΠΕΘ/WBW, για Ελλάδα και Κύπρο, για λογαριασμό της WABA 

Σύμβουλοι Θηλασμού της La Leche League International, Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος -La Leche League Greece

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης σχετικά με το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και το Υλικό της Καμπάνιας. To πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του λογότυπου και του υλικού σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα  ή πριν γίνουν προσαρμογές και τροποποιήσεις (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό όπως μπουκάλια ταΐσματος και τεχνητές θηλές, καθώς και συμπληρωματικές τροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην ιστοσελίδα www.worldbreastfeedingweek.org

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (ΠΕΜΘ) 2021

της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό 

Η #ΠΕΘ2021 θα επικεντρωθεί στο πώς ο θηλασμός συμβάλλει στην επιβίωση, την υγεία και την ευημερία όλων, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη να προστατευτεί ο θηλασμός παγκοσμίως. Το θέμα συνάδει με τη Θεματική Ενότητα 2* της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ2030 για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) η οποία τονίζει τη σύνδεση ανάμεσα στον θηλασμό και την επιβίωση, την υγεία και την ευημερία των γυναικών, των παιδιών και των εθνών.

Απαιτείται να προσεγγίσουμε τον θηλασμό ως ζήτημα της δημόσιας υγείας ώστε να δημιουργηθούν καλύτερα συστήματα  για τις φυσιολογικές περιόδους αλλά και για τις καταστάσεις κρίσης.

* Θεματική Ενότητα #2

Επιβίωση: Ο θηλασμός βελτιώνει σημαντικά την υγεία, την ανάπτυξη και την επιβίωση των μωρών και των παιδιών.

Υγεία και Ευημερία: Ο θηλασμός βελτιώνει σημαντικά την υγεία, την ανάπτυξη και την επιβίωση των μωρών και των παιδιών καθώς επίσης και των μητέρων, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Σύνθημα-Θέμα 2021:

Προστατεύουμε Τον Θηλασμό: Είναι Ευθύνη Όλων Μας

Η τριάδα των δύο ενηλίκων και ενός βρέφους του λογότυπου Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) περιβάλλεται από δυο χέρια. Το κόκκινο χέρι στην πάνω πλευρά προσφέρει προστασία ενώ το μπλε χέρι από κάτω παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται για να προσεγγίσουμε τον θηλασμό ως ζήτημα της δημόσιας υγείας

Το κόκκινο ημικύκλιο από πάνω δηλώνει την ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα. Κι αυτό επειδή η προστασία του θηλασμού είναι ευθύνη όλων μας, οπότε  όλοι έχουμε κάποιον ρόλο να παίξουμε.

Το κόκκινο είναι το χρώμα της Θεματικής Ενότητας 2 της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ2030 για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) η οποία τονίζει τη σύνδεση ανάμεσα στον θηλασμό και την επιβίωση, την υγεία και την ευημερία των γυναικών, των παιδιών και των εθνών.

Hashtags 2021

#WBW2021 #WABA #ProtectBreastfeeding #SharedResponsibility #breastfeeding #SDGs #worldbreastfeedingweek2021 #ProtectBreastfeedingaSharedResponsibility #protectbreastfeedingtogether #buildingbackbetter #warmchain4breastfeeding #breastfeeding4publichealth #ΠΕΘ2021 #ΠροστατεύουμεΤονΘηλασμό #ΕίναιΕυθύνηΌλωνΜας #Θηλασμός #ΣΑΑ #ΠαγκόσμιαΕβδομάδαΘηλασμού2021 #ΠροστατεύουμεΤονΘηλασμόΕίναιΕυθύνηΌλωνΜας #ΠροστατεύουμεΤονΘηλασμόΜαζί #ΘερμήΑλυσίδαΓιαΤονΘηλασμό #ΘηλασμόςΓιαΔημόσιαΥγεία

Ο θηλασμός είναι επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια υγεία που πρέπει επίσης να προστατευτεί. Είναι καιρός να ενημερώσουμε, να εδραιώσουμε, να προσελκύσουμε και να κινητοποιήσουμε δράσεις για την προστασία του θηλασμού σε όλα τα επίπεδα. 

Στόχοι της #WBW2021 / #ΠΕΘ2021

Κάρτες Οπτικών Μηνυμάτων της La Leche League International (LLLI) για την #WBW2021 / #ΠΕΘ2021

2020

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2020, 1-7 Αυγούστου 2020

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2020 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2020

 Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (ΠΕΜΘ) 2020

της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό 

#WBW2020 #WABA #SupportBreastfeedingForAHealthierPlanet #breastfeeding #SDGs #worldbreastfeedingweek2020 #ΠΕΘ2020

Η #ΠΕΘ2020 / #WBW2020 θα επικεντρωθεί στην επίδραση της βρεφικής διατροφής στην περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή και την επιτακτική ανάγκη να προστατέψουμε, προωθήσουμε και υποστηρίξουμε τον θηλασμό για την υγεία του πλανήτη και των κατοίκων του. Το θέμα συνάδει με τη Θεματική Ενότητα 3* της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ 2030 για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) η οποία τονίζει τη σχέση ανάμεσα στον θηλασμό και την περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή.

* Θεματική Ενότητα #3

Περιβάλλον: Το μητρικό γάλα είναι μία φυσική, ανανεώσιμη τροφή η οποία είναι περιβαλλοντικά ασφαλής, παράγεται και παρέχεται χωρίς να προκαλεί μόλυνση στο περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται συσκευασία ή να προκαλεί απόβλητα.

Κλιματική αλλαγή: Η παραγωγή υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και η κατανάλωσή  τους προκαλούν εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (GHG) τα οποία επιταχύνουν το παγκόσμιο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) εφαρμόζει την προσέγγιση της Θερμής Αλυσίδας για συνεργασία μεταξύ τομέων και βαθμίδων για να δημιουργήσει ένα κοινό σκοπό με ομάδες που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα. Μαζί, χρειάζεται να τονίσουμε τη σχέση μεταξύ του θηλασμού και του περιβάλλοντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης σχετικά με το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και το Υλικό της Καμπάνιας. To πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του λογότυπου και του υλικού σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα  ή πριν γίνουν προσαρμογές και τροποποιήσεις (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό όπως μπουκάλια ταΐσματος και τεχνητές θηλές, καθώς και συμπληρωματικές τροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην ιστοσελίδα www.worldbreastfeedingweek.org

Σύνθημα-Θέμα 2020:

Υποστηρίζουμε τον θηλασμό για έναν πιο υγιή πλανήτη!

Το λογότυπο της #ΠΕΘ2020 αντιπροσωπεύει τη φετινή στόχευση για την υποστήριξη του θηλασμού για έναν πιο υγιή πλανήτη. Η τριάδα του λογότυπου Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) υποστηρίζεται από απλωμένα χέρια, υποδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την υποστήριξη του θηλασμού. Η καμπύλη γραμμή που πλαισιώνει την τριάδα του λογότυπου Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) αντιπροσωπεύει τον πλανήτη μας και την επίδραση της βρεφικής διατροφής στην περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή. Το πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύει τη θεματική ενότητα 3 της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ), η οποία τονίζει τη σύνδεση ανάμεσα στον θηλασμό και το περιβάλλον.

Στόχοι της #WBW2020 / #ΠΕΘ2020

Καμπάνια της La Leche League International 

Σε κάθε βήμα που κάνουμε για να βοηθήσουμε την υγεία μας και την υγεία του πλανήτη... 

η προσωπική υποστήριξη μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Ο θηλασμός έχει τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία του ατόμου και του πλανήτη. 

Κάθε μητέρα/γονέας έχει το δικαίωμα να υποστηρίζεται από την κοινωνία, για να επιτύχει τον βέλτιστο θηλασμό. Κάθε μητέρα/γονέας μικρού παιδιού χρειάζεται πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη θηλασμού από τις υγειονομικές εγκαταστάσεις και την κοινότητα.

Ο θηλασμός μπορεί να κάνει τη διαφορά στην υγεία του μωρού σου και στην υγεία του πλανήτη...

Όλες οι Κυβερνήσεις χρειάζεται να κατανοήσουν και να προστατέψουν τον θηλασμό και να προωθήσουν την πρόσβαση σε ανθρώπινο γάλα.

Καλούμε να εφαρμοστεί ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος ως ελάχιστο προαπαιτούμενο που θα ακολουθήσουν οι εταιρίες.

Ζητούμε αυξημένη χρηματοδότηση, παρακολούθηση και εφαρμογή καλύτερων πολιτικών και παρεμβάσεων, για να παρέχουμε στις οικογένειες την υποστήριξη που χρειάζονται για τον θηλασμό, ιδίως συμβουλευτική θηλασμού. 

Το ανθρώπινο γάλα υποστηρίζει έναν πιο υγιή πλανήτη! Η ευημερία των οικογενειών... 

προωθείται και εξοικονομούνται πόροι, όταν το ανθρώπινο γάλα γίνεται προτεραιότητα στη διατροφή των παιδιών μας. 

Η ενίσχυση του βιολογικού κανόνα του θηλασμού, παρέχοντας εκπαίδευση και ενθάρρυνση, δημιουργεί ένα κύμα που ξεκινά με τους μικρότερους ανθρώπους μας και αγκαλιάζει τη γη. Ο θηλασμός είναι μια βιώσιμη λύση για έναν πιο υγιή πλανήτη! 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΡΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

(World Alliance for Breastfeeding Action - WABA)

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ιδιωτών και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού σε όλο τον κόσμο.

Ετησίως η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) συντονίζει και οργανώνει την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού (ΠΕΘ) μεταξύ 1-7 Αυγούστου*.  Από το 2016,  έχουμε εναρμονίσει την Καμπάνια της ΠΕΘ με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Την αποκαλούμε Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ).

2019

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2019, 1-7 Αυγούστου 2019

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2019 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2019

Σύνθημα-Θέμα 2019:

Ενδυναμώνουμε τους Γονείς, Διευκολύνουμε τον Θηλασμό

Το λογότυπο απεικονίζει την «τριάδα» δύο ενηλίκων και ενός βρέφους από την Καμπάνια της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ), που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του θηλασμού.

Η τριάδα πλαισιώνεται και στις δύο πλευρές από περιγράμματα μορφών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την ευρεία σύμπραξη διαφόρων συμμετόχων, κάτι που απαιτείται για την προστασία της τριάδας.

Οι συνεργασίες θα βοηθήσουν να δημιουργήσουμε φιλικούς προς τους γονείς εργασιακούς χώρους, τόσο σε επίσημες όσο και ανεπίσημες δομές εργασίας.

Αυτό αντικατοπτρίζει το σλόγκαν #WBW2019 Ενδυναμώνουμε τους Γονείς: Διευκολύνουμε τον Θηλασμό.

Το σλόγκαν της #ΠΕΘ2019 / #WBW2019 «Ενδυναμώνουμε τους Γονείς,  Διευκολύνουμε τον Θηλασμό» επιλέχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις κατηγορίες γονέων του σημερινού κόσμου.  Το να στοχεύσουμε στην υποστήριξη και των δύο γονέων ώστε να ενδυναμωθούν αποκτά καθοριστική σημασία προκειμένου εκείνοι να επιτύχουν τους στόχους τους σε σχέση με τον θηλασμό.

Η ενδυνάμωση είναι μια διαδικασία που απαιτεί αντικειμενική πληροφόρηση βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα και υποστήριξη, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου οι μητέρες θα μπορούν να θηλάζουν με τον καλύτερο τρόπο. Ο θηλασμός ανήκει στην αρμοδιότητα της μητέρας και όταν ο πατέρας, ο σύντροφος, η οικογένεια, το εργασιακό περιβάλλον και η κοινότητα την υποστηρίζουν, τότε ο θηλασμός βελτιώνεται.

Μπορούμε όλοι να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία, καθώς ο θηλασμός αποτελεί συλλογική προσπάθεια. Για να διευκολύνουμε τον θηλασμό, χρειάζεται όλοι να τον προστατεύσουμε, να τον προωθήσουμε και να τον υποστηρίξουμε.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

H WABA αξιώνει όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη Σύμβαση της Βέρνης  σε σχέση με την εικόνα που είναι γνωστή ως SDG-WBW19 και απεικονίζεται εδώ. To περιουσιακό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA.  Η εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού και για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του θηλασμού. Η εικόνα δεν πρέπει να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που βλάπτει τη φήμη της WABA, είτε λόγω περιεχομένου, είτε λόγω πλαισίου ή συσχέτισης. Πριν από οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει πάντα να ζητείται άδεια χρήσης. Η εικόνα που είναι γνωστή ως SDG-WBW19 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, σχετικό εξοπλισμό ή συμπληρωματικές τροφές.

 Η WABA ενθαρρύνει την αναφορά οποιασδήποτε παραβίασης αυτής της ηθικής στάσης στο waba@waba.org.my  

Κάρτες Οπτικών Μηνυμάτων της WABA για την #WBW2019 / #ΠΕΘ2019 

Κάρτες Οπτικών Μηνυμάτων της La Leche League International (LLLI) για την #WBW2019 / #ΠΕΘ2019

World Breastfeeding Week 2019 (#WBW2019) - Message Boxes 

Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2019 (#ΠΕΘ2019) - Κάρτες Μηνυμάτων

Πως να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες μηνυμάτων: Χρησιμοποιήστε την  #WBW2019 | #ΠΕΘ2019 κάρτα μηνύματος και μοιραστείτε τη γνώμη ή το μήνυμά σας με τον κόσμο!

Βήμα 1: Διαλέξτε την κατάλληλη κάρτα που βασίζεται στον ρόλο σας (υπεύθυνος χάραξης πολιτικής/αποφάσεων, υποστηρικτής, γονέας, μητέρα, σύντροφος ή γενικά) 

Βήμα 2: Μοιραστείτε τη στον προσωπικό σας λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμά σας ως δημοσίευση/Post

Ή: Ανοίξτε το αρχείο της κάρτας με το κατάλληλο πρόγραμμα επεξεργασίας, προσθέστε το προσωπικό σας μήνυμα και μετά μοιραστείτε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ή: Τυπώστε τη, γράψτε το μήνυμά σας μέσα στο πλαίσιο, βγάλτε μια φωτογραφία κρατώντας την κάρτα και μοιραστείτε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Βήμα 3: Προσθέστε μας με ετικέτα (@WABA World Breastfeeding Week) έτσι ώστε να μπορέσουμε να μοιραστούμε το μήνυμα υποστήριξής σας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Γενικά hashtags: 

#WBW2019  #EmpowerParentsEnableBreastfeeding  #WABA  #worldbreastfeedingweek2019  #SDGs  #breastfeeding

#ΠΕΘ2019 #ΕνδυναμώνουμεΤουςΓονειςΔιευκολύνουμεΤονΘηλασμό #ΠαγκόσμιαΕβδομάδαΘηλασμού2019 #ΣΑΑ #θηλασμός

Ας δουλέψουμε μαζί για να ενδυναμώσουμε τους γονείς και να διευκολύνουμε τον θηλασμό, τώρα και για το μέλλον!

2018

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2018, 1-7 Αυγούστου 2018

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2018 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2018

Σύνθημα-Θέμα 2018: ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Θεμέλιο Ζωής

Το λογότυπο απεικονίζει την «τριάδα» των δύο ενηλίκων και του βρέφους από την Καμπάνια της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του θηλασμού. Κλαδιά, φύλλα και βλαστοί αναπαριστούν την εξέλιξη και την ανάπτυξη. Η γραμμή που εκτείνεται από την τριάδα και βγάζει φύλλα αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα στον θηλασμό, τη διατροφή, την επισιτιστική ασφάλεια και τη μείωση της φτώχιας. 

Αυτά αντικατοπτρίζουν το σλόγκαν #WBW2018 Θηλασμός: Θεμέλιο Ζωής. Η ώχρα ως χρώμα του γραφικού #WBW2018 συνάδει με τη Θεματική Ενότητα 1 της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ). 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

H WABA αξιώνει όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη Σύμβαση της Βέρνης  σε σχέση με την εικόνα που είναι γνωστή ως SDG-WBW18 και απεικονίζεται εδώ. To περιουσιακό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA.  Η εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού και για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του θηλασμού. Η εικόνα δεν πρέπει να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που βλάπτει τη φήμη της WABA, είτε λόγω περιεχομένου, είτε λόγω πλαισίου ή συσχέτισης. Πριν από οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει πάντα να ζητείται άδεια χρήσης. Η εικόνα που είναι γνωστή ως SDG-WBW18 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, σχετικό εξοπλισμό ή συμπληρωματικές τροφές. 

Η WABA ενθαρρύνει την αναφορά οποιασδήποτε παραβίασης αυτής της ηθικής στάσης στο waba@waba.org.my 

Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 – Ειδική Ανακοίνωση - Καμπάνια Προώθησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ #ΠΕΘ2018 (Διαβάστε περισσότερα ->)

Σ’ έναν κόσμο γεμάτο ανισότητα, κρίσεις και φτώχια, ο θηλασμός είναι το θεμέλιο για μια διά βίου καλή υγεία για τις μητέρες και τα μωρά. Με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε το σλόγκαν της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού (WBW/ΠΕΘ) 2018: ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Θεμέλιο Ζωής 

Ο θηλασμός αποτρέπει την πείνα και τον υποσιτισμό σε όλες του τις μορφές και εξασφαλίζει επισιτιστική ασφάλεια για τα μωρά, ακόμα και σε περιόδους κρίσης.  Χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση στο οικογενειακό εισόδημα, ο θηλασμός είναι ένας χαμηλού κόστους τρόπος θρέψης των παιδιών και συμβάλλει στη μείωση της φτώχιας. Η διατροφή, η επισιτιστική ασφάλεια και η μείωση της φτώχιας είναι θεμελιώδη σημεία για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) των Ηνωμένων Εθνών.

Ο #θηλασμός είναι μια παγκόσμια λύση που εξισώνει το πεδίο, δίνοντας στον καθένα ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή. Βελτιώνει την #υγεία, την #ευημερία και την #επιβίωση των γυναικών και των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Αυτήν την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 ( #ΠΕΘ2018 / #WBW2018 ) ας ενώσουμε τα χέρια για να προστατέψουμε, να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε τον #θηλασμό ως #ΘεμέλιοΖωής !

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ #ΠΕΘ2018:

Ένας βιώσιμος και πιο ισότιμος κόσμος ξεκινά με τις προσπάθειες για τον τερματισμό της φτώχιας, την προστασία του πλανήτη και την εξασφάλιση της ευημερίας για όλους. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τους Παγκόσμιους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών!

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 ( #ΠΕΘ2018 / #WBW2028 ) εστιάζει στην πρόληψη του υποσιτισμού σε κάθε του μορφή, στην εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας και στον τερματισμό του κύκλου της φτώχιας.

Ένας βιώσιμος και πιο ισότιμος κόσμος ξεκινά με τις προσπάθειες για τον τερματισμό της φτώχιας, την προστασία του πλανήτη και την εξασφάλιση της ευημερίας για όλους. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τους Παγκόσμιους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών!

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 ( #ΠΕΘ2018 / #WBW2028 ) εστιάζει στην πρόληψη του υποσιτισμού σε κάθε του μορφή, στην εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας και στον τερματισμό του κύκλου της φτώχιας.

Για να πετύχει ο θηλασμός χρειάζεται ομαδική προσπάθεια. Αυτή την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018, ας δημιουργήσουμε τη Θερμή Αλυσίδα υποστήριξης για τον θηλασμό και ας θέσουμε τα θεμέλια για ένα μέλλον υγιέστερο, βιώσιμο, με περισσότερη ευημερία. 

Η διπλή επιβάρυνση του υποσιτισμού έχει τεράστιες συνέπειες στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη υγεία. Αυτή την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 δεσμευτείτε για την πρόληψη του υποσιτισμού σε όλες του τις μορφές!  

Ο βέλτιστος θηλασμός βοηθά στην πρόληψη του υποσιτισμού σε όλες του τις μορφές με θετικές επιδράσεις για τα παιδιά και τις μητέρες, που διαρκούν για όλη τους τη ζωή! 

#WBW2018

Επισιτιστική ασφάλεια σημαίνει πρόσβαση σε τροφή για όλους τους ανθρώπους ανά πάσα στιγμή. Αυτή την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018, δεσμευτείτε για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας ακόμα και σε περιόδους κρίσης! 

Ο θηλασμός είναι μια κλιματικά έξυπνη απόφαση που βοηθά στην εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Η προστασία, προώθηση και υποστήριξη του θηλασμού είναι καθοριστική για την υγεία του πλανήτη και των ανθρώπων του. 

Ο θηλασμός προσφέρει επισιτιστική ασφάλεια στα βρέφη από το ξεκίνημα της ζωής τους και συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της οικογένειας.

Ο θηλασμός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της βαθιάς σύνδεσης ανάμεσα στην υγεία του ανθρώπου και τα οικοσυστήματα της φύσης. Το μητρικό γάλα είναι μια φυσική, ανανεώσιμη τροφή που είναι περιβαλλοντικά ασφαλής και οικολογική! 

Η φτώχια επηρεάζεται από την πείνα και τον υποσιτισμό. Η πείνα οδηγεί τις φτωχές οικογένειες σε μια καθοδική πορεία και τις εμποδίζει να βγουν από αυτόν τον κύκλο της φτώχιας. Αυτή την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2018, ας δεσμευτούμε να σπάσουμε τον κύκλο της φτώχιας. 

Ο θηλασμός βελτιώνει την υγεία και την ευημερία των γυναικών και των παιδιών και αποτελεί το θεμέλιο της ανάπτυξης και του μέλλοντος μιας χώρας. Είναι ο καλύτερος εξισορροπιστής που συμβάλλει στον τερματισμό του κύκλου της φτώχιας! 

«Δεν είναι κάθε φτωχός άνθρωπος πεινασμένος, αλλά σχεδόν όλοι οι πεινασμένοι άνθρωποι είναι φτωχοί. Εκατομμύρια ανθρώπων ζουν σε συνθήκες φτώχιας και υποσιτισμού απλά επειδή δεν μπορούν να αγοράσουν αρκετό φαγητό, δεν έχουν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν θρεπτικές τροφές ή δεν μπορούν να αγοράσουν τις αγροτικές προμήθειες που χρειάζονται και να καλλιεργήσουν μόνοι τους αρκετό καλό φαγητό» - Pinstrup-Andersen

Ο θηλασμός είναι μια διεθνής λύση που εξισώνει το πεδίο, δίνοντας στο κάθε παιδί ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή. Βοηθά εκατομμύρια παιδιά να επιβιώσουν και να ακμάσουν, θέτοντάς τα στον δρόμο προς μια καλύτερη υγεία και ένα πιο ευημερές μέλλον! 

2017

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2017, 1-7 Αυγούστου 2017

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2017 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2017

Το 2016 η WABA ξεκίνησε ένα δεκαπενταετές ταξίδι για την επίτευξη των Στόχων για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) συνδέοντας κάθε έναν από αυτούς τους στόχους με τον θηλασμό. Αλλά, δεν μπορούμε να επιτύχουμε αειφόρο ανάπτυξη χωρίς πολύ-επίπεδες συνεργασίες.

Το 2017 είναι η 25η χρονιά της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού (ΠΕΘ) και στοχεύει στο να εργαστούμε όλοι μαζί για το κοινό καλό. 

Η #ΠΕΘ2017 καλεί όλους τους υποστηρικτές και όσους εργάζονται εθελοντικά για τον θηλασμό, τους φορείς λήψης αποφάσεων και όλους όσους  συμμετέχουν στη γιορτή, να δημιουργήσουν νέες και στοχευμένες συνεργασίες σε οποιοδήποτε επίπεδο δρα ο καθένας. Μαζί μπορούμε να προσελκύσουμε τη δέουσα πολιτική στήριξη, την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων και να διευρύνουμε τον κύκλο όσων γιορτάζουν τη γιορτή μας και υποστηρίζουν τους στόχους της.  

Σύνθημα-Θέμα 2017: Στηρίζουμε τον θηλασμό - Μαζί!  

Το κέντρο του λογότυπου απεικονίζει μια «τριάδα» με δύο ενήλικες και ένα βρέφος, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης. Οι αναλογίες και οι μορφές μεταξύ των δύο ενηλίκων έχουν εξισορροπηθεί για να συμβολίζουν την ισότητα, τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία στην ανατροφή- τον πυρήνα μιας επιτυχημένης συνεργασίας.

Η μπλε γραμμή γύρω από την τριάδα αναφέρεται στον Στόχο 17 των ΣΑΑ που προσκαλεί σε πολυεπίπεδη συνεργασία και στηρίζεται σε πολλές διαφορετικές συνεργασίες για την υποστήριξη της καμπάνιας μας για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού. Το κενό στη γραμμή που ενώνει την τριάδα με το υπόλοιπο λογότυπο τονίζει ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που χρειάζεται να γίνουν για την υποστήριξη του θηλασμού κι ότι μόνο μαζί μπορούμε να επιτύχουμε παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη - μέσα από τη συνεργασία. 

Το λογότυπο σχεδιάστηκε από τον Ammar Khalifa όπως ζητήθηκε από την WABA, η οποία κατέχει και τα πνευματικά δικαιώματα. 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης σχετικά με το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και το Υλικό της Καμπάνιας. To πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του λογότυπου και του υλικού σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα  ή πριν γίνουν προσαρμογές και τροποποιήσεις (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό όπως μπουκάλια ταΐσματος και τεχνητές θηλές, καθώς και συμπληρωματικές τροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην ιστοσελίδα www.worldbreastfeedingweek.org

Βιώσιμες Συνεργασίες και το αντίστοιχο Νομικό Πλαίσιο 

Συνεργασίες και Στόχοι για Αειφόρο Ανάπτυξη 

Γνωρίστε τις 4 Θεματικές Ενότητες των Στόχων για Αειφόρο Ανάπτυξη

Χωρίσαμε τους 17 Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους και με τον θηλασμό. Αυτές οι τέσσερις Ενότητες μας βοηθούν να καθορίσουμε το έργο μας σε σχέση με το περιεχόμενο των ΣΑΑ. Από φέτος και πέρα, θα μας βοηθήσουν και στο να βρούμε άλλους για να συνεργαστούμε.

Θεματική Ενότητα #1

Διατροφή: Ο θηλασμός προσφέρει στα μωρά βέλτιστη τροφή και προστασία ενάντια στις λοιμώξεις.

Επισιτιστική ασφάλεια: Το μητρικό γάλα είναι  ασφαλής και προστατευμένη πηγή τροφής ακόμη και σε περιόδους ανθρωπιστικών κρίσεων.

Μείωση φτώχιας: Ο θηλασμός είναι ένας οικονομικός τρόπος σίτισης των βρεφών  που δεν  επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Θεματική Ενότητα #2

Επιβίωση: Ο θηλασμός βελτιώνει σημαντικά την υγεία, την ανάπτυξη και την επιβίωση των μωρών και των παιδιών.

Υγεία και Ευημερία: Ο θηλασμός βελτιώνει σημαντικά την υγεία, την ανάπτυξη και την επιβίωση των μωρών και των παιδιών καθώς επίσης και των μητέρων, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Θεματική Ενότητα #3

Περιβάλλον: Το μητρικό γάλα είναι μία φυσική, ανανεώσιμη τροφή η οποία είναι περιβαλλοντικά ασφαλής, παράγεται και παρέχεται χωρίς να προκαλεί μόλυνση στο περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται συσκευασία ή να προκαλεί απόβλητα.  

Κλιματική αλλαγή: Η παραγωγή υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και η κατανάλωσή  τους προκαλούν εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (GHG) τα οποία επιταχύνουν το παγκόσμιο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Θεματική Ενότητα #4

Γυναικεία παραγωγικότητα: Οι εργοδότες επωφελούνται από το να έχουν πιο ευχαριστημένο και πιο παραγωγικό εργατικό δυναμικό λόγω της μικρότερης απουσίας των εργαζομένων, της μεγαλύτερης αφοσίωσης και των λιγότερων αλλαγών προσωπικού.

Εργασία: Η προστασία της γονεϊκότητας και άλλες εργασιακές πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να συνδυάσουν τον θηλασμό με την εργασία με αποδοχές. 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2017

Kαμπάνια της WABA Θερμή Αλυσίδα για την Υποστήριξη του Θηλασμού  

Η καμπάνια της WABA Θερμή Αλυσίδα για την Υποστήριξη του Θηλασμού επιδιώκει τη σύνδεση διαφορετικών υποστηρικτών του θηλασμού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να παρέχουν συνεχή φροντίδα στις μητέρες και τα βρέφη για τις πρώτες 1.000 μέρες. Ξεκινά πολύ πριν τη γέννηση του μωρού και συνεχίζει μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια του παιδιού και περισσότερο. Η σαφήνεια στα μηνύματα που περνούν και τις πληροφορίες που παρέχονται διά μέσου της Θερμής Αλυσίδας μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η δυάδα μητέρας-παιδιού θα ωφεληθεί από τη συνεχή υποστήριξη και την εξειδικευμένη βοήθεια. Οι γονείς χρειάζονται ενδυνάμωση και προστασία από λανθασμένες πληροφορίες. 

Ας δουλέψουμε μαζί για να προστατέψουμε, προωθήσουμε και υποστηρίξουμε τον θηλασμό μέσω της Θερμής Αλυσίδας.  

Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα και πετυχαίνουμε καλύτερα όταν εργαζόμαστε από κοινού. Η σύμπραξη εξασφάλισε την επιβίωση του είδους μας αλλά η συνεργασία για έναν κοινό στόχο είναι εκείνη που είναι απαραίτητη για την ευημερία μας. Οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) των Ηνωμένων Εθνών μάς δίνουν την ευκαιρία μιας γενιάς για να συγκεντρώσουμε τις επιμέρους δράσεις και να ενισχύσουμε τις εκκλήσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζεται να αναλάβουμε όποια δράση μπορούμε, στο επίπεδο που ο καθένας μας δρα.

Οι αποδείξεις για τα οφέλη του θηλασμού μάς είναι ήδη γνωστές. Γνωρίζουμε ότι ο θηλασμός βοηθά στην επιβίωση των βρεφών και τα βοηθά να ακμάσουν, έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των γυναικών, παρέχει οικονομικά οφέλη και συμβάλλει στην ευημερία όλων. Η πρόκληση για τους υπέρμαχους του θηλασμού είναι να καταφέρουν να μεταφέρουν τις παγκοσμίως αποδεκτές πολιτικές σε θετικές δράσεις μέσα στις κοινότητες.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού (ΠΕΘ) του 2017 επικεντρώνεται στο να Στηρίζουμε τον Θηλασμό – Μαζί. Μόνο με το να εργαστούμε μαζί μπορούμε να υποστηρίξουμε τον θηλασμό μέσα στις κοινότητες και να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030! 

Διαβάστε ολόκληρο το Σχέδιο Δράσης για περισσότερες πληροφορίες!

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού (ΠΕΘ) του 2017 επικεντρώνεται στο να 

Στηρίζουμε τον Θηλασμό – Μαζί. 

Μόνο με το να εργαστούμε μαζί μπορούμε να υποστηρίξουμε τον θηλασμό μέσα στις κοινότητες και να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030! 

2016

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2016, 1-7 Αυγούστου 2016

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2016 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2016

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού-World Breastfeeding Week (WBW) γιορτάζεται κάθε 1-7 Αυγούστου από το 1992 (στην Ελλάδα κάθε 1-7 Νοεμβρίου) από υποστηρικτές του θηλασμού σε πάνω από 170 χώρες. Εγκρίνεται και υποστηρίζεται από τη UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τη  Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και Υπουργεία Υγείας σε πολλές χώρες. 

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) προβαίνει κάθε χρόνο σε μία σειρά προωθητικών δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αξία του θηλασμού. Το σύνθημα για το 2016 είναι "Θηλασμός: Κλειδί για την Αειφόρο Ανάπτυξη" και συνδέεται με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Ιατρικής Επιθεώρησης The Lancet, τα οποία επικαλείται η WABA, η πλήρης αξιοποίηση του θηλασμού μπορεί να σώσει τη ζωή 823.000 παιδιών και να συνεισφέρει 302 δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece σε συνεργασία με τη WABA ετοίμασαν το διαθέσιμο υλικό της φετινής εβδομάδας θηλασμού στα Ελληνικά και σας το παρουσιάζουν! 

Σύνθημα-Θέμα 2016

Θηλασμός - Κλειδί Για Την Αειφόρο Ανάπτυξη!  

Το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2016 απεικονίζει μια «τριάδα» με δύο ενήλικες και ένα βρέφος, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης.

Οι αναλογίες και οι μορφές μεταξύ των δύο ενηλίκων έχουν εξισορροπηθεί για να συμβολίζουν την ισότητα, την δικαιοσύνη και την συνεργασία στην ανατροφή. 

Το νέο σχέδιο δράσης της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού δείχνει μια σχέση με την εκστρατεία για την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης, αλλά τοποθετεί το βρέφος και τους φροντιστές του στο κέντρο.

Το λογότυπο σχεδιάστηκε από τον Ammar Khalifa όπως ζητήθηκε από την WABA, η οποία κατέχει και τα πνευματικά δικαιώματα.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης σχετικά με το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και το Υλικό της Καμπάνιας. To πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του λογότυπου και του υλικού σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα  ή πριν γίνουν προσαρμογές και τροποποιήσεις (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό όπως μπουκάλια ταΐσματος και τεχνητές θηλές, καθώς και συμπληρωματικές τροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην ιστοσελίδα www.worldbreastfeedingweek.org

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για Αειφόρο Ανάπτυξη

Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να επιτύχουμε τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015. 

Συσχέτιση των Παγκόσμιων Στόχων για Αειφόρο Ανάπτυξη με τον θηλασμό 

Σχέδιο Δράσης και Ένθετο Σχεδίου Δράσης για το 2016

Το σχέδιο δράσης εξηγεί πώς ο θηλασμός συνδέεται με κάθε έναν από τους Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (δείτε ένθετο) σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Οι θεματικές ενότητες αποτελούνται από αλληλένδετους Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) οι οποίοι εμφανίζουν τις ισχυρότερες συνδέσεις με τον θηλασμό. Θα βρείτε τους σχετικούς Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη στο επάνω μέρος κάθε σελίδας. Η κάθε θεματική ενότητα ξεκινά με ένα σύντομο φανταστικό σενάριο που δείχνει τη σύνδεση του θηλασμού με τη θεματική ενότητα. Ακολουθείται από κάποια χρήσιμα στοιχεία και στατιστικά τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την δική σας εκστρατεία προώθησης. Τέλος, υπάρχουν κάποια παραδείγματα από ενέργειες που μπορείτε να κάνετε σε όποιο επίπεδο και αν εργάζεστε. Στο τέλος του σχεδίου θα βρείτε μια ενότητα που περιγράφει τρόπους μέσα από τους οποίους μπορείτε να επιτύχετε τους Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσα από βιώσιμες συνεργασίες και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε την ανάγνωση του σχεδίου δράσης και ότι θα το βρείτε χρήσιμο για το έργο σας.   

2015

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2015, 1-7 Αυγούστου 2015

Για την Κύπρο: 1-7 Οκτωβρίου 2015 | Για την Ελλάδα: 1-7 Νοεμβρίου 2015

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού-World Breastfeeding Week (WBW) γιορτάζεται κάθε 1-7 Αυγούστου από το 1992 (στην Ελλάδα κάθε 1-7 Νοεμβρίου) από υποστηρικτές του θηλασμού σε πάνω από 170 χώρες. Εγκρίνεται και υποστηρίζεται από τη UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τη  Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και Υπουργεία Υγείας σε πολλές χώρες. 

Η WABA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το σύνθημα και το θέμα για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015 είναι «Θηλασμός και εργασία: Ας το κάνουμε να πετύχει!»

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece σε συνεργασία με τη WABA ετοίμασαν το διαθέσιμο υλικό της φετινής εβδομάδας θηλασμού στα Ελληνικά και σας το παρουσιάζουν! 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η WABA αξιώνει όλα τα νομικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης σχετικά με το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού και το Υλικό της Καμπάνιας. To πνευματικό αυτό δικαίωμα υπόκειται στους κανόνες της εύλογης χρήσης, με κατάλληλη αναφορά στη WABA. Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που είτε άμεσα είτε έμμεσα ζημιώνει τη φήμη της WABA ή/και τη θέση της λόγω περιεχομένου, πλαισίου ή συσχετισμού. Προηγούμενη γραπτή συναίνεση θα πρέπει να ζητείται πάντοτε πριν τη χρήση του λογότυπου και του υλικού σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα  ή πριν γίνουν προσαρμογές και τροποποιήσεις (απευθυνθείτε στο wbw@waba.org.my). Το λογότυπο και το υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα με σπόνσορα, υποστηρικτή ή οργανωτή εταιρία που κατασκευάζει, διανέμει ή εμπορεύεται υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό όπως μπουκάλια ταΐσματος και τεχνητές θηλές, καθώς και συμπληρωματικές τροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην ιστοσελίδα www.worldbreastfeedingweek.org

Φυλλάδιο Προώθησης

Σχέδιο Δράσης

Ένθετο Σχεδίου Δράσης

Επίσημη Αφίσα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-LA LECHE LEAGUE GREECE ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ WABA 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ