Παρουσιάσεις

Σημαντική Διευκρίνιση: 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις παρουσιάσεις αφορούν υγιή και τελειόμηνα μωρά, εκτός αν τονίζεται διαφορετικά. Αν το μωρό σας είναι πρόωρο ή νοσηλεύεται, ενδεχομένως να ισχύει κάτι διαφορετικό. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν τη διάγνωση και ιατρική συμβουλή ενός έμπειρου γιατρού με γνώση σε θέματα θηλασμού. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε αποφάσεις που επηρεάζουν τη δική σας υγεία ή την υγεία του μωρού σας, ιδίως αν εσείς ή το μωρό σας πάσχετε από κάποιο νόσημα ή έχετε κάποιο ιστορικό ή σύμπτωμα που χρειάζεται αντιμετώπιση ή θεραπεία.